EINE CHARTA FÜR DAS BERLINER STADTGRÜN

EINE CHARTA FÜR DAS BERLINER STADTGRÜN

    Het Senaatsdepartement voor Milieu, Transport en Klimaatbescherming van Berlijn bereidt een handvest voor voor de Stadtgrün in Berlijn. Het handvest moet worden gemaakt in een online proces met brede publieke participatie.De eerste fase begon in het najaar van...