Conclusie: De breuk tussen ruimte en tijd in de Westerse cultuur is uitgemond in een radicale breuk met de natuur. Natuur is niet gevoelig voor ideologieën; wel voor zijn effecten. GAIA rebelleert via verminderde biodiversiteit, klimaatcrisis, wereldwijde opwarming en epidemieën. Dit viertal is de hoogst denkbare uitdaging in de wereld van vandaag en komende eeuwen.

QuoVadis? 2222 streeft naar samenwerking met kunstenaars en projectpartners. 

De ruimte-tijd ervaring wordt ‘zichtbaar’ in architectuur en kunsten, dankzij de zintuigen en hun synesthesie. Einsteins’ relativiteitstheorieën, Freuds’ droomtheorie (1900) en studies over niet-westerse culturen vormden de inspiratie voor een omwenteling in architectuur en beeldende kunsten van de 20ste eeuw. Een ecologische visie op natuur creëert een andere ruimte-tijd ervaring. Kunstenaars in de ruimste zin van het woord zijn daarin een avant-garde. 

QuoVadis? 2222 ruimtetijd perceptie streeft naar een cultureel, geweldloze revolutie door Descartes’ Cogito, ergo sum: ‘Ik denk, dus ik ben’, te transformeren tot  Cogito, ergo sumus: ‘Ik denk, dus wij zijn’, want ‘Ik’ veronderstelt ‘de Ander’. Ik denk, dus wij zijn verbind de mens opnieuw met voorouders en natuur.

Tot slot: GAIA’s’ logica’verschilt diepgaand van Aristoteles’(384-322 BC) drie logische beginselen (1) identiteit; (2) geen-tegenspraak, en (3) uitgesloten derde: noodzakelijke voorwaarden voor ICT en algoritmen die de samenleving domineren. De “uitgesloten derde” is niet de ‘logica’ van de cyclisch-dynamische ruimte-tijd.             

De ‘logica’ van de natuur kent geen ‘uitgesloten derde’; alleen een allesomvattende werkelijkheid in permanente transformatie:

Accepting the way / It is and is not and both / And not both, It is! 

https://www.fonselders.eu/haiku/    Enlightenment Haiku 23