Congres van dak, gevel en interieur vergroening

The Federal Association Building Green e. V. (BuGG) als organisator en organisator van het World Congress Building Green 2020 is een vereniging van wetenschappers, planners, leidinggevenden, producenten, landen / steden en gemeenten. Het doel van het congres is de internationale uitwisseling van expertise en kennisoverdracht over de onderwerpen van het bouwen van groen, als essentiële elementen van de stad van de toekomst / van de bouw, vooral in dichtbebouwde stedelijke ruimte.

Wil je meedoen of meedoen?

Als spreker, exposant of sponsor?

We kijken uit naar uw bericht! info@bugg.de